Japan

Famous People's Death Anniversary, Japan

Total 40 People, Page: 1 of 2 Next Sort By:

Yusaku Matsuda

Nov 06

1989

Shimonoseki

Actor

Shosei Koda

Nov 03

2004

Japan

 

Kuniaki Koiso

Nov 03

1950

Utsunomiya

Politician

Ken Yuasa

Nov 02

2010

 

 

Sadao Araki

Nov 02

1966

Kyoto Prefecture

 

Terauchi Masatake

Nov 03

1919

Hagi

 

Tachibana Dōsetsu

Nov 02

1585

Bungo Province

 

Minoru Chiaki

Nov 01

1999

Hokkaido

Actor

Motoori Norinaga

Nov 05

1801

 

Writer

Yamauchi Kazutoyo

Nov 01

1605

Owari Province

 

Hara Takashi

Nov 04

1921

Morioka

Writer

Colin Gubbins

Nov 02

1976

Tokyo

 

Takanosato Toshihide

Nov 07

2011

 

 

Kiyohide Shima

Nov 07

1973

Miyazaki Prefecture

 

Yoshinobu Nishizaki

Nov 07

2010

Tokyo

Film Producer

Minako Honda

Nov 06

2005

Katsushika, Tokyo

Singer

Kano Motonobu

Nov 05

1559

 

 

Ōkido Moriemon

Nov 07

1930

 

 

Imai Tadashi

Nov 02

1991

Shibuya, Tokyo

Film Director

Nobuhiko Hasegawa

Nov 05

2005

Japan

 

Total 40 People, Page: 1 of 2 Next


About The Page: Death Anniversary of Famous People / Celebrity, in Next Week, Born in (or Nationality) Japan. Browse famous death anniversary sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2018 BornGlorious.com | Contact