China

Famous People's Death Anniversary, China

Total 12 People, Sort By:

Zhao Ziyang

Jan 17

2005

Hua County, Shaanxi

Politician

Cao Rui

Jan 22

0239

China

 

Lo Wei

Jan 20

1996

Jiangsu

Film Director

Liang Qichao

Jan 19

1929

Xinhui

Journalist

Wei Li-huang

Jan 17

1960

Hefei

 

Huang Xian Fan

Jan 18

1982

Fusui County

 

Liang Yusheng

Jan 22

2009

Guangxi

Writer

Yan Yanming

Jan 18

2005

Ruzhou

 

Gu Zhutong

Jan 17

1987

Huai'an

 

Donald Morgan

Jan 22

1969

Tianjin

 

Percy Evans

Jan 17

1959

China

 

Shaofen Huang

Jan 21

1997

Zhongshan

Cinematographer

Total 12 People,


About The Page: Death Anniversary of Famous People / Celebrity, in This Week, Born in (or Nationality) China. Browse famous death anniversary sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2018 BornGlorious.com | Contact