China

Famous People's Death Anniversary, China

Total 11 People, Sort By:

Emperor Taizong of Tang

Jul 10

0649

Wuchuan County

 

Alexander Fu Sheng

Jul 07

1983

Hong Kong

Actor

Deng Yingchao

Jul 11

1992

Nanning

 

Zheng Xiaoyu

Jul 10

2007

Fuzhou

Politician

Jia Hongsheng

Jul 05

2010

Jilin

 

Yang Zengxin

Jul 07

1928

Mengzi

 

Empress Dowager Bian

Jul 09

0230

Shandong

 

Gerald Tsai

Jul 09

2008

Shanghai

 

Sun Yu

Jul 11

1990

Chongqing

Film Director

Jia Lanpo

Jul 08

2001

 

 

Zhang Shichuan

Jul 08

1954

Ningbo

Film Director

Total 11 People,


About The Page: Death Anniversary of Famous People / Celebrity, in This Week, Born in (or Nationality) China. Browse famous death anniversary sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2018 BornGlorious.com | Contact