Japan

Famous People's Death Anniversary, Chūbu region, Japan

Show All Total 17 People, Sort By:

Tokugawa Ieyasu

Jun 01

1616

Okazaki

Warlord

Imagawa Yoshimoto

Jun 12

1560

Shizuoka

Daimyo

Genichi Taguchi

Jun 02

2012

Tokamachi

Engineer

Hiroshi Oshima

Jun 06

1975

Gifu Prefecture

 

Hiroshi Shimizu

Jun 23

1966

Shizuoka

Screenwriter

Hinatsu Konosuke

Jun 13

1971

Iida

 

Kunio Maekawa

Jun 26

1986

Niigata

Architect

Koji Tsuruta

Jun 16

1987

Shizuoka

Actor

Tsuchida Bakusen

Jun 10

1936

Sado

 

Hayashi Fubo

Jun 29

1935

Sado

Writer

Shinji Takahashi

Jun 25

1976

Saku

 

Yashiro Rokuro

Jun 30

1930

Inuyama

 

Kawai Gyokudo

Jun 30

1957

Ichinomiya

 

Mitsuharu Kaneko

Jun 30

1975

Tsushima

Poet

Takeshi Nagata

Jun 03

1991

Okazaki

 

Noriaki Tsuchimoto

Jun 24

2008

Gifu Prefecture

Film Director

Kunio Ôtsuka

Jun 09

1989

Niigata

Actor

Total 17 People,


About The Page: Death Anniversary of Famous People / Celebrity, in June, Born in Chūbu region, Japan. Browse famous death anniversary sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2018 BornGlorious.com | Contact