China

Famous People's Death Anniversary, China

Total 62 People, Page: 1 of 4 Next Sort By:

Liu Bei

Jun 21

0223

Zhuozhou

Warlord

Yuan Shikai

Jun 06

1916

Henan

Warlord

Hongwu Emperor

Jun 24

1398

Bozhou

 

Wan Rong

Jun 20

1946

Beijing

 

Watchman Nee

Jun 01

1972

Shantou

Writer

Hong Xiuquan

Jun 01

1864

Huadu District, Guangzhou

 

Lim Bo Seng

Jun 29

1944

Nan'an District

 

Sudono Salim

Jun 10

2012

Fuqing

 

Alberta Williams King

Jun 30

1974

Beijing

 

Witness Lee

Jun 09

1997

Yantai

 

Shih Kien

Jun 03

2009

Panyu

Actor

Zhang Zuolin

Jun 04

1928

Haicheng

Warlord

Vincent Chin

Jun 23

1982

Guangdong Province

 

Lǐ Xiānniàn

Jun 21

1992

Hongan

 

Emperor Huizong

Jun 04

1135

 

Artist

Hsuan Hua

Jun 07

1995

Jilin

 

Lau Kar-leung

Jun 25

2013

Guangzhou

Screenwriter

Guo Moruo

Jun 12

1978

Leshan

 

Edward Yang

Jun 29

2007

Shanghai

Film Director

Wu Guanzhong

Jun 25

2010

Yixing

Artist

Total 62 People, Page: 1 of 4 Next


About The Page: Death Anniversary of Famous People / Celebrity, in June, Born in (or Nationality) China. Browse famous death anniversary sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2018 BornGlorious.com | Contact