China

Famous People's Death Anniversary, China

Total 13 People, Sort By:

Zhang Xueliang

Oct 15

2001

Haicheng

Warlord

Chao-Li Chi

Oct 16

2010

Shanxi

Actor

Zhao Dan

Oct 10

1980

Yangzhou

Actor

Wang Guangmei

Oct 13

2006

Tianjin

 

Zhi-Gong Chen

Oct 15

2007

Shanghai

 

Lü Zhengcao

Oct 13

2009

Haicheng

 

Ye Duzheng

Oct 16

2013

 

Scientist

Timothy Lin

Oct 11

2009

Zhejiang

Pastor

Shaoyun Qiu

Oct 12

1952

Sichuan

Soldier

Zheng Tianxiang

Oct 10

2013

Inner Mongolia

Judge

Qiu Shaoyun

Oct 12

1952

Sichuan

Soldier

Lili Wang

Oct 12

2002

Beijing

 

Tsi-Ang Chin

Oct 15

2007

China

Actor

Total 13 People,


About The Page: Death Anniversary of Famous People / Celebrity, in This Week, Born in (or Nationality) China. Browse famous death anniversary sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright 2018 BornGlorious.com | Contact